ANDERS ÅKERBLOM

LEG PSYKOLOG & LEG PSYKOTERAPEUT

 

 


Genom att tala med en annan människa sätter man

ord på känslor och funderingar. Det kan ge insikter,

perspektiv och leda till positiv förändring.

TJÄNSTER

Privatpersoner

FÖRETAG

PRIS

Krisstöd: När du varit med om en omskakande händelse och behöver stöd. Det kan ofta räcka med en kortare serie samtal.

 

Psykoterapi: När du är orolig eller nedstämd, känner att du kört fast och upprepar gamla mönster. Du kanske behöver hitta en ny riktning i ditt liv eller vill utveckla din personlighet. En längre serie samtal där 10-20 gånger ofta kan vara tillräckligt.

 

Psykologisk utredning och diagnostik: När du behöver veta mer om dig själv och hur du fungerar, med både styrkor och svagheter.

 

Par- och familjesamtal: När du och din partner eller familjen behöver utveckla samarbetet, lösa gemensamma problem eller hitta nya sätt att relatera till varandra.

 

Föräldrarådgivning: När du som förälder behöver rådgivning för att stödja en positiv utveckling för ditt barn eller er relation.

Chefsstöd: När du behöver stöd och vägledning i din chefsroll eller personliga utveckling.

 

Personbedömning: När du som chef vill få ett bättre underlag vid personaltillsättningar.

 

Handledning och konsultations-uppdrag till personalgrupper: När ni behöver stöd och vägledning i arbetet.

Privatpersoner: 1000 kr per session

(50min)

 

Par- och familjesamtal: 1800 kr

(90 min)

 

Företag: 1200 kr per session

(50 min)

 

Återbud senare än 24 timmar debiteras.

Jag har ett etablerat samarbete med psykolog Maria Danielsson vid par- och familjesamtal och med psykiater Nanna Byström som kan anlitas vid behov av läkarbedömning och kompletterande medicinsk behandling.

 

RESUMÉ

Legitimerad psykolog.

Legitimerad psykoterapeut med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning.

 

Medlem av Sveriges Psykologförbund och Auktoriserad psykoterapeut av Svenska föreningen för kognitiva beteendeinriktade terapier. Utbildning i EMDR II, metod för traumabehandling.

 

 

Lång yrkeserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatri, slutenvård och öppenvård, privat mottagningsarbete med vuxna, ledningsgruppsarbete, psykologiskt krisstödsarbete och katastrofledning på sjukhus.

 

Som legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut omfattas jag och verksamheten av Psykologförbundets yrkesetiska riktlinjer, Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen som bland annat innefattar bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt. Jag har patient- och ansvarsförsäkring.

Utöver verksamheten i Stockholm arbetar jag även på Kognio - centrum för KBT i Lund, och ingår i SOS Internationals psykolognätverk.

KONTAKT

Mottagningen ligger vackert inrymd på Holländargatan 23 i Stockholm, gångavstånd från Hötorget eller Rådmansgatan.

 

Anders Åkerblom

leg psykolog, leg psykoterapeut

 

Holländargatan 23, 4 tr

111 60 Stockholm

 

Telefon 0707-30 56 92

anders@andersakerblom.com

 

Välkommen att kontakta mig.

Skriv eller ring så återkommer jag till dig så snart som möjligt.

 

Några dagar i veckan arbetar jag även på Kognio AB, centrum för KBT i Lund.

TILLBAKA TILL TOPPEN

© Anders Åkerblom 2016. Webdesign av Björn Stensson.

SAMTAL

Jag har 20 års erfarenhet av att samtala med människor i olika livssituationer. Dessa möten har lärt mig att det viktigaste är att få kontakt och lyssna. Dina upplevelser och perspektiv på livet är utgångspunkten i samtalen.

 

Tillsammans bestämmer vi vad som ska stå i fokus för behandlingen. Sedan går vi igenom vilken förändring vi ska sträva efter. Vi hjälps åt att fomulera framtidsmål och utarbetar metoder för att du ska kunna utvecklas optimalt och lösa dina problem.

 

Under arbetets gång sammanfattar vi, planerar och utvärderar. Du får med dig olika verktyg att pröva i din vardag. Beroende på problematik kan antalet samtal variera mellan några få tillfällen och en längre serie samtal. Vi kan även komma överens om rådgivning och stöd per telefon om det behövs.

Skickar meddelande...

The server encountered an error.

Meddelande skickat.

Genom att tala med en annan människa sätter man

ord på känslor och funderingar. Det kan ge insikter,

perspektiv och leda till positiv förändring.